Տարեցտարի ոռոգման ջրի կորուստների մոնոտոն աճը, գյուղացիական տնտեսությունների դժգոհությունը, անմշակ հողատարածքների աղետալի չափի հասնող ծավալները վկայում են, որ համակարգի արդյունավետությունը հեռու է բավարար լինելուց, և թե այս ծախսերը որքանո՞վ են բարձրացնելու համակարգի արդյունավետությունը, մնում է մեծ հարցականի տակ: ՋՕ ընկերությունները հիմնականում այս գումարները ծախսել են աշխատավարձի, դեբիտորական պարտքերը վճարելու և բանկերից վերցրած վարկերը մարելու համար: Հասկանալի է, որ այս ծախսերի մեջ համակարգի առողջությունը երրորդական նշանակություն է ունեցել:

Մանրամասն՝ այստեղ