Արմավիրի քաղաքապետարանի քառամյա ծրագրի շրջանակներում ավարտին հասցվեց Բաղրամյան պողոտայի թիվ 11, 13, 15 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքները: Բարեկարգման ցանկում ընդգրկված էին խաղահրապարակները, լուսավորության և ասֆալտապատման աշխատանքները: