Արմավիրցիները, ամեն անգամ հասնելով Նորապատ թաղամասը քաղաքին միացնող գետնանցմանը, այս հարցն են տալիս իրենք իրենց: